ภารกิจผู้บังคับบัญชา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/172289511384555/ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1864377593738828/