ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (8 เม.ย. 64) เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร/ตรวจวัดแอลกอฮอล์ บริเวณหน้าเทศบาล ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร . เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร บริเวณหน้า สภ.ป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร . เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 บริเวณหน้า สภ.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร . เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 บริเวณ ตู้ยามคำเตย สภ.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร . พบ เจ้าหน้าที่สายตรวจจราจร,สายตรวจรถยนต์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร/ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 โดยได้มอบสิ่งของ น้ำดื่ม และเสื้อสะท้อนแสง แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน และได้กำชับการปฏิบัติดังนี้ 1. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัย ให้กับประชาชน ให้ทุกหน่วยดำเนินการ ตามมาตรการและนโยบายที่ ตร. กำหนดไว้ ทั้งนี้แต่ละพื้นที่ต้องปรับมาตรการให้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ด้วย เช่น บางหน่วยมีงานประเพณี บางหน่วยมีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้น หัวหน้าสถานีต้องรู้ข้อมูลในพื้นที่เพื่อกำหนดภารกิจและมาตรการให้สอดคล้อง 2. ให้พิจารณาจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ QR Code หรือ E-book เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ที่จุดตรวจ เช่น ข้อมูลเรื่องการทำความสะอาดเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น 3. การตั้งจุดตรวจต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ตร. กำหนด ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด การตั้งจุดตรวจของแต่ละหน่วยอย่าให้ซ้ำซ้อนกัน หัวหน้าสถานีต้องทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ว่าในการตั้งจุดตรวจมีอุปกรณ์และการปฏิบัติครบถ้วนตามขั้นตอนหรือไม่ สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ใครเคยมีประวัติเรียกรับผลประโยชน์อย่าจัดไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายกับประชาชน ผู้บังคับบัญชาต้องมีข้อมูลของจุดตรวจที่อาจมีปัญหา หรือเคยมีข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นให้มาร่วมปฏิบัติที่จุดตรวจเพื่อเป็นหลักประกันความโปร่งใสให้กับประชาชน 4. หัวหน้า สภ. ต้องอบรมชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ สามารถตอบคำถามของประชาชนได้ 5. การอำนวยการจราจรในเส้นทางสำคัญ ให้ บก.ทล.ร่วมกับ ตำรวจพื้นที่ บูรณาการอำนวยการจราจรไม่ให้การจราจรติดขัด จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดสำคัญ หน้าสถานีบริการน้ำมัน ทางร่วมทางแยก การแก้ปัญหาอุบัติเหตุ รถติดสะสม ต้องแก้ปัญหาให้รวดเร็ว หากล่าช้ารถจะติดสะสม 6. ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ตั้งมั่นในการเสียสละและอดทน สำหรับหัวหน้าสถานีต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน ตั้งใจ ให้พึงระลึกว่า ทำดีจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดี 7. ให้ยึดถือระเบียบคำสั่งข้อกฎหมาย ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 8. เน้นให้ตำรวจโน้มตัวเข้าหาประชาชน ตามนโยบาย ผบช.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1867026776807243/