ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 ได้พูดคุยทำข้อตกลงกับ นายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) ในกรณี โครงการทำกรมธรรม์ ประกันภัย สงกรานต์...อุ่นใจ นิวนอร์มอล + ซุปเปอร์พลัส ให้ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.3 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุ้มครองระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย.64 🚨ข้อตกลงความคุ้มครอง - คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท - คุ้มครองโรค โควิด-19 เจอจ่าย 3000 บาทผลกระทบจากการฉีดวัคซีนวันละ 300 บาท ไม่เกิน 20 วัน 🚨เงื่อนไข - ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยคือผู้ประกอบการ - ผู้มีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย - มีสิทธิ์ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ต่อผู้ประกอบการ 1 รายเท่านั้น 🔑ข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.3 สามารถทำกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยอ่านรายละเอียดประกัยภัย และสมัครที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1867033403473247/