ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ มอบสิ่งของแก่ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๓ สร้างกำลังใจและช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ข้าราชการตำรวจ . วันนี้ (๘ เม.ย.๖๔) เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.๓ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว รอง ผบก.อก.ภ.๓ เป็นผู้แทน มอบสิ่งข้าวสารและนักเก็ตไก่ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๓ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและลดค่าใช้จ่ายแก่ข้าราชการตำรวจ โดยมี ผกก.ฝอ.๑-๖ บก.อก.ภ.๓ และ จนท.ศอ.ปส.ภ.๓ เป็นผู้รับมอบที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1867075433469044/