ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (27 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.3 พร้อมด้วย รอง ผบก.อก.ภ.3, ผกก. ฝอ.1 - 6 บก.อก.ภ.3, ผกก.บก.กค.ภ.3 , ผกก.(กลุ่มงานสอบสวน), สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตำรวจภูธรภาค 3 ครั้งที่29/2564 ผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 ในส่วนของ รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.3 (ที่รับผิดชอบ) และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.3 เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1881816981994889/