ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 ครั้งที่ 18/2564 . วันนี้ (28 เม.ย.64) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 (หน.ปส.ภ.3) เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว รอง ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.ท.สุชีพ คำดี รอง ผกก.ฝอ.2ฯ,พ.ต.ท.หญิงนันท์นภัส อุ่นทอง สว.ฯ ปรก.ศอ.ปส.ภ.3, และ เจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.3 ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภ.3 ครั้งที่ 18/2564 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการ กรณียึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด หรือเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด, โต๊ะข่าวยาเสพติดประจำสัปดาห์(ศอ.ปส.ภ.3) ครั้งที่ 18/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1 ภ.3 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ภ.3 โดยมี รอง ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ที่รับผิดชอบงาน ปส. ร่วมประชุม ณ ที่ตั้งของหน่วย และ หน.สภ. ในสังกัดทุกแห่งเฝ้าฟังฯที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1882514968591757/