ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน หมู่บ้านหนองบัวศาลา ในพื้นที่ สภ.เมืองนครราชสีมา . วันที่ 3 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 / หน.ปส.ภ.3 ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน หมู่บ้านหนองบัวศาลา ในพื้นที่ สภ.เมืองนครราชสีมา พบ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา, พ.ต.ต.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเรียบร้อย . จึงได้มอบน้ำดื่ม,แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ประสานฝ่ายปกครอง,สธ,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในการสืบค้นข้อมูล ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่และผู้ค้า ทั้งจากในและนอกพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการบำบัด และ ดำเนินคดีผู้ค้าอย่างเฉียบขาด 2.ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ในพื้นที่ให้เข้าใจโครงการ และบำบัดลูกหลานให้หลุดพ้นจากปัญหายาเสพติด 3.ประสานผู้นำด้านต่างๆ ถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 4.เตรียมมาตรการในการสร้างความยั่งยืนของโครงการที่จะเข้าสู่กระบวนการณ์ ในห้วงเดือน กค. 2564 5.ให้ระมัดระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 6.หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงาน สุระ2 ได้โดยตรง ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่บ้าน หนองบัวศาลา วัด หนองบัวศาลาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1887054224804498/