ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการ"โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" . วันนี้ (7 มิ.ย.64) เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3(หน.ปส.ภ.3) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ . ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตาม "โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ ตำรวจภูธร ภ.3" ณ บ้านส้มป่อย ม.1 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ . โดยมี พ.ต.อ.อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช ผกก.สภ.จัตุรัส,นายเกรียงศักดิ์ ตันติวนิชณานนท์ ประธาน กต.ตร.สภ.จัตุรัส, นายวิชิต หาญรบ กำนัน ต.ส้มป่อย, นายบัญชา มิตรชอบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ส้มป่อย คณะกรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ให้การต้อนรับ . ผลการดำเนินการ ชุมชนยั่งยืนฯของ สภ.จัตุรัส ณ บ้านส้มป่อย ม.1 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 1.ประชากรรวม 420 คน (ชาย204 คน,หญิง216 คน) 2.ครัวเรือนตาม ทร.14 681 หลัง 3.ครัวเรือนจริง 200 หลัง ทำMOU ครัวเรือนแล้วจํานวน 200​ ครัวเรือน 4.จำนวน 4 คุ้ม 4.1 คุ้มศรีบุญเรือง 4.2 คุ้มทุ่งทอง 4.3 คุ้มสามัคคีธรรม 4.4 คุ้มไผ่สีทอง 5.ตรวจปัสสาวะแล้วรวม212 คน (คิดเป็น 100%) ผลปัสสาวะ+ จำนวน 21 คน ผลปัสสาวะ - จำนวน 191 คน 6.ผลปัสสาวะบวกและสมัครใจบําบัด 21 คน 7.แสดงตนว่าใช้ยาเสพติด - คน 8.รวมร่วมบำบัดกับโครงการ(ข้อ6+7) จำนวน 21 คน คิดเป็น 5 % ของประชากร (ประมาณการผู้ใช้ยาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ อยู่ที่2%ของประชากร)จึงถือว่ามีการX-rayประชากรได้ดี ผลการปฏิบัติ พบว่า . 1.ใช้การรักษาผู้เข้าร่วมโครงการโดยชุมชนบำบัดCBTx community base treatment โดยใช้แบบการรักษาของสาธารณสุขที่เรียกว่า Metrix programe มาประยุกต์ใช้ ภายใต้การควบคุมของ พยาบาลวิชาชีพด้านจิตเวช ของ รพ.จัตุรัส 2.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าคุ้มทั้ง 4 คุ้ม จนท.อสม. ,กศน. ,กก.ตร. เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ กับ ชุด ปก.ชยย.ตั้งแต่การออกตรวจครัวเรือน จนสามารถดึงผู้ใช้ยาออกมาได้เกินเป้าหมาย และทุกฝ่ายรวมทั้งผู้บำบัด มีความเชื่อมั่นต่อโครงการ ยืนยันว่าจะเลิกใช้ยาเด็ดขาดแล้ว 8ราย จากนั้นได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1913329275510326/