ภารกิจผู้บังคับบัญชา
### ร่วมด้วยช่วยกัน ให้และแบ่งปันเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 . วันนี้ (8 มิ.ย.64) เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 พร้อม พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา , พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และคณะ มอบสิ่งของ ให้ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ . 1.เครื่องช่วยหายใจ (Hight Flow) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 250,000 บาท 2.เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 75,000 บาท 3.เครื่องวัดความสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท 4.หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ราคา 10,000 บาท 5.เจลแอลกอฮอล์ล จำนวน 42 แกลลอน ราคา 4,200 บาท รวมมูลค่า 364,200 บาท . เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไปที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1913962468780340/