ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๙ มิ.ย. ๖๔) เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.๓ มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.ภ.๓ เป็นผู้แทน มอบสิ่งของให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.๓ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและลดค่าใช้จ่ายแก่ข้าราชการตำรวจ โดยมี ผกก.ฝอ.๑-๖ บก.อก.ภ.๓ เป็นผู้รับมอบที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1914827118693875/