ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการ"โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" . วันนี้ (9 มิ.ย.64) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3(หน.ปส.ภ.3) พร้อมด้วย พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตาม "โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ ตำรวจภูธร ภ.3" ณ บ้านหนองแฝก ม.4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จว.ยโสธร . โดยมี นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา, พ.ต.อ.การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์ ผกก.สภ.เลิงนกทา, น.พ.เจนวิทย์ เวชกามา ผอ.รพ.เลิงนกทา, นายตรงสิทธิ์ ตั้งจตุรวิธ ประธาน กก.ตร., นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์ นายก อบต.สามแยก, นายวรชาติ ธนาคุณ ผอ.รร.บ้านด่าน, นายพันธ์ทอง จันทร์สว่าง สธ.อำเภอ, นายคมสันต์ กาละจักร ผอ.รพ.สต.สามแยก, นายถะโหน่ง โทบุดดี กำนัน ต.สามแยก, นายประสิทธิ์ สร้างโศต ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 หนองแฝก, นายวสรรชัย บุญเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ให้การต้อนรับ . ผลการดำเนินการ ชุมชนยั่งยืนฯของ สภ.เลิงนกทา ณ บ้านหนองแฝก ม.4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จว.ยโสธร . ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3- 31 พฤษภาคม 2564 1.ประชากรรวม 725 คน ประชากรชาย 358 คน ประชากรหญิง 367 คน 2.ครัวเรือนตาม ทร.14 202 หลัง 3.ครัวเรือนจริง หลังทำMOU ครัวเรือนแล้วจํานวน 165 ครัวเรือน 4.จำนวน 4 คุ้ม 4.1 คุ้มหนึ่งเดียวพัฒนาพาชาติเจริญ 4.2 คุ้มสองมองไกลพาชาติไทยยั่งยืน 4.3 คุ้มสามนามมั่งมีศรีสุข 4.4 คุ้มสี่สามัคคียั่งยืน 5.ตรวจปัสสาวะแล้วรวม 280 คน ผลปัสสาวะ+ จำนวน 32 คน ผลปัสสาวะ - จำนวน 248 คน 6.ผลปัสสาวะบวกและสมัครใจบําบัด 9 คน 7.แสดงตนว่าใช้ยา จํานวน 23 คน 8.รวมร่วมบำบัดกับโครงการ(ข้อ6+7) จำนวน 32 คน คิดเป็น 4.41 % (ประมาณการผู้ใช้ยาเสพติดภาพรวมทั้วประเทศ อยู่ที่ 2.1%) ถือว่ามีการ X-ray ประชากรได้ดี ผลการปฏิบัติ พบว่า . 1.ใช้การรักษาผู้เข้าร่วมโครงการโดยชุมชนบำบัดCBTx community base treatment โดยใช้แบบการรักษาของสาธารณสุขที่เรียกว่า Metrix programe มาประยุกต์ใช้ ภายใต้การควบคุมของ พยาบาลวิชาชีพด้านจิตเวช ของ รพ.เลิงนกทา 2.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าคุ้มทั้ง 4 คุ้ม จนท.อสม. ,กศน. ,กก.ตร. เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ กับ ชุด ปก.ชยย.ตั้งแต่การออกตรวจครัวเรือน จนสามารถดึงผู้ใช้ยาออกมาได้เกินเป้าหมาย 3.มีการฝึกอบรม สร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัด จากนั้นได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1914828408693746/