ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (10 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต. ธนิต ไทยวัชรามาศ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดหาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับบุคลากรของ ตร. ครั้งที่4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( VDO Conference ) โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ในส่วนของ ภ.3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1915734411936479/