ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการ"โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" . วันนี้ (10 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3(หน.ปส.ภ.3) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตาม "โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ ตำรวจภูธร ภ.3" ณ บ้านเมืองคง ม.2 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ . โดยมี การบูรณาการภาคส่วนต่างๆดังนี้ พ.ต.ท.พรชัย แสงศิลา สว.สภ.บ้านเพชร , ว่าที่พันตรี สมศักดิ์ อุ้ยปัชฌาวงศ์ ปลัดอำเภอภูเขียว, นายเจริญ เสมสเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว,(ประธาน กก.ตร.) นายสันติ ถาวรพรม ผอ.รร.เพชรวิทยาคาร(กก.ตร) ,นายสาคิด ปัญญายิ่ง ผอ.รพ.สต.บ้านเพชร ,นายยรรยง ศิริภูมิ ผอ.รร.บ้านเมืองคง,นายบุญวน ประยูรเพชร ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองคง ม.2,นายปัญทรรศก์ ผลงาม นักวิชาการ สธ.ต.บ้านเพชร และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน . ผลการดำเนินการ ชุมชนยั่งยืน ของ สภ.บ้านเพชร ณ บ้านเมืองคง ม.2 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 1.ประชากร ตาม ทร.14 จำนวน 1,066 คน ประชากรจริง รวม 680 คน -ประชากรชาย 358 คน -ประชากรหญิง 322 คน 2.ครัวเรือนตาม ทร.14 286 หลัง แต่มี ครัวเรือนจริง 235 หลัง ทำMOUจํานวน 235 ครัวเรือน 3.จำนวน 6 คุ้ม 3.1คุ้มเก่าสามัคคี 3.2คุ้มสนามสามัคคี 3.3คุ้มศรีวิไล 3.4สมานมิตร 3.5คุ้มตะวันตก 3.6คุ้มไทยเจริญ 4.ตรวจปัสสาวะ - ผลปัสสาวะ + จำนวน 32 คน 5.จับกุมดำเนินคดี ข้อหาเสพยาบ้า จํานวน 2 ค 6.สมัครใจบําบัด 30 คน 6.1คิดเป็น 2.81 % ของประชากรทั้งหมด(ทร.14) 6.2คิดเป็น 17.75 % จากประชากรที่เอ็กซ์เรย์ 7.ขยายผลจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงได้จำนวน 2 ราย . ผลการปฏิบัติ 1.ใช้การรักษาผู้เข้าร่วมโครงการโดยชุมชนบำบัดCBTx community base treatment โดยมีวิทยากรต้นแบบเป็นหลักร่วมกับ จนท รพ. สต.บ้านเพชร 2.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าคุ้มทั้ง 6 คุ้ม ผอ.รร.เพชรวิทยาคาร(ปธ กต.ตร.),ผอ.รพ.สต.บ้านเพชร,จนท.สณ.เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ กับ ชุด ปก.ชยย.ตั้งแต่การออกตรวจครัวเรือน และ การนำผู้เลิกใช้ยาเสพติดมาสร้างแรงบรรดาลใจ จนสามารถดึงผู้ใช้ยาออกมาได้เกินเป้าหมาย 3.พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว..ชภ(หัวหน้า ชปปส.ภ.จว.ชภ.)มีภาวะผู้นำและเข้าใจโครงการสูง รวมทั้ง พ.ต.ท.พรชัย แสงศิลา สว.สภ.บ้านเพชร และชป.ชยย. สามารถบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆได้ดี จากนั้นได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1915737228602864/