ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการ"โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" . วันนี้ (10 มิ.ย.64) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3(หน.ปส.ภ.3) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตาม "โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ ตำรวจภูธร ภ.3" ณ บ้านคลองเตยใน ม.16 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ . โดยมี การบูรณาการภาคส่วนต่างๆดังนี้ นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร ,พ.ต.อ.สมพร อินเหลา ผกก.สภ.ห้วยยาง ,ส.อ.อุทัย คัมภีร์ ปลัดอำเภอคอนสาร,นาย เชิงชาย โทรักษา รอง นายก ทต.ห้วยยาง , นายสมควร ตากลม ผอ.รร.บ้านหนองหล่มคลองเตย, นายชัยชนะ ภูมิคอนสาร กก.ตร.สภ.ห้วยยาง น.ส.อมรรัตน์ ศิริชัยภูมิ พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.คอนสาร,นายเรืองศิลป์ วงษ์ศรีแก้ว กำนันตำบลห้วยยาง, นางศรีทอง ชาววาปี ผู้ใหญ่บ้านคลองเตยใน หมู่ 16 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน . ผลการดำเนินการ ชุมชนยั่งยืน ของ สภ.ห้วยยาง ณ บ้านคลองเตยใน ม.16 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ ผลการดำเนินการ ชุมชนยั่งยืน ของ สภ.ห้วยยาง ณ บ้านคลองเตยใน ม.16 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2564 1.ประชากรรวม 1,102 คน -ประชากรชาย 556 คน -ประชากรหญิง 546 คน 2.ครัวเรือนตาม ทร.14 259 หลัง 3.ครัวเรือนจริง 248 ทำ MOU ครัวเรือนแล้วจํานวน 248 ครัวเรือน 4.จำนวน 7 คุ้ม 4.1 คุ้มห้วยด่าน 4.2 คุ้มตะวันลับฟ้า 4.3 คุ้มเยาวชนก้าวหน้า 4.4 คุ้มร่วมใจสามัคคี 4.5 คุ้มเทพประทาน 4.6 คุ้มร่มรื่น 4.7 คุ้มสายสวรรค์ 5.ตรวจปัสสาวะ ผลปัสสาวะ + จำนวน 30 คน ผลปัสสาวะ - จำนวน 549 คน 6.สมัครใจบําบัด 30 คน 6.1คิดเป็น 2.72 % ของประชากรทั้งหมด 6.2คิดเป็น 5.18 % จากประชากรที่เอ็กซ์เรย์ . ผลการปฏิบัติ 1.ใช้การรักษาผู้เข้าร่วมโครงการโดยชุมชนบำบัดCBTx community base treatment โดยมีวิทยากรต้นแบบเป็นหลักร่วมกับ ภายใต้การควบคุมของ พยาบาลวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดของ รพ.คอนสาร 2.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าคุ้มทั้ง คุ้ม ผกก.สภ.,รอง ผกก.ป.,นายอำเภอคอนสาร,นายกเทศมนตรีห้วยยาง,จนท.อสม.เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ กับ ชุด ปก.ชยย.ตั้งแต่การออกตรวจครัวเรือน การเอ็กเรย์ จนสามารถดึงผู้ใช้ยาออกมาได้เกินเป้าหมาย 3.พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น รอง ผบก.ภ.จว..ชภ(หัวหน้า ชปปส.ภ.จว.ชภ.)มีภาวะผู้นำและเข้าใจโครงการสูง รวมทั้ง พ.ต.อ.สมพร อินเหลา ผกก.สภ.ห้วยยาง และชป.ชยย. สามารถบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆได้ดี ได้รับชุดตรวจจาก นายกเทศมนตรีจำนวน1,200ชุด จากนั้นได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1915740275269226/