ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ...ร่วมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนผู้สมัครใจฯ เช่น การดำนา ปลูกข้าว... . วันนี้ ( 11 มิ.ย.64)เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 พร้อม พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี . ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งลงพื้นที่พักอาศัยใน บ้านโนนโพธิ์ ม.9 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พื้นที่ สภ.เขื่องใน พบ ผกก.สภ.เขื่องใน ,นายอำเภอเขื่องใน , สจ.อุบลราชธานี , กศน. , เกษตรอำเภอ , ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน , ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี , หน.ฝ่ายยาเสพติด เขื่องใน , กต.ตร. , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ อยู่ประสานความร่วมมือในการทำงานตามโครงการ . ผลการปฏิบัติ (3 พ.ค.-11 มิ.ย.64) 1)จำนวนประชากร 793 คน 2)จำนวนครัวเรือน 179 ครัวเรือน 3)มีจำนวน 9 คุ้ม 4)เป้าหมายการ x ray จำนวน 624 ราย - ตรวจปัสสาวะ 624 ราย - ผลบวก 23 ราย - ผู้ใช้ยาเสพติดข้าร่วมบำบัด - ราย - สมัครใจเข้าร่วมบำบัดกับโครงการ 23 ราย . และมีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดในโครงการฯ ดังนี้ - เยี่ยมชมครอบครัวผู้เสพยาเสพติด จำนวน 2 ครอบครัว และมอบเงินจำนวนหนึ่ง - มอบธงสีขาวให้ครัวเรือนที่ปลอดยาเสพติด จำนวน 1 ครัวเรือน - เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯในชุมชน ได้แก่ การอบรมช่างไฟฟ้า , การดำนา ปลูกข้าว โดย ผบช.ภ.3 ได้ร่วมลงดำนา ปลูกข้าว กับเยาวชนผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯในชุมชน จากนั้น ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ อาหารแห้ง , ข้าวสาร , น้ำดื่ม , หน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์กีฬา ให้ ข้าราชการตำรวจฯ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1916496431860277/