ภารกิจผู้บังคับบัญชา
กรุณาปราณีต่อประชาชน …!ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1944504502392803/