ภารกิจผู้บังคับบัญชา
🚨🚨🚨 ผบช.ภ.3 ติดตามความคืบหน้า โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน ในระยะที่ 3 (การส่งต่อความยั่งยืน) บ้านโคกหัวเสือ สภ.ถาวร จว.บุรีรัมย์ . ตามนโยบายรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมมือกันขับเคลื่อน นำผู้เสพยาเสพติด เข้าร่วมการบำบัด ในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นวาระเร่งด่วน . ​ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. (ปป), พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 6) ได้ให้ตำรวจภูธรภาค 3 เป็นหน่วยงานนำร่องโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ . 💡💡💡วันนี้ ( 19 ก.ค.64 )เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 พร้อม พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งลงพื้นที่พักอาศัยใน บ้านโคกหัวเสือ ม.3 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ พื้นที่ สภ.ถาวร พบ สวญ.ถาวร , นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ , ปลัดอำเภอ , สัสดีเฉลิมพระเกียรติ , พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ , สส.บุรีรัมย์ , นายกเทศมนตรีตำบลยายแย้มวัฒรา , กำนันตำบลยายแย้มวัฒนา , ผอ.รพ.ต.โคกหญ้าคา และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ อยู่ประสานความร่วมมือในการทำงานตามโครงการ . 💊ผลการปฏิบัติ (3 พ.ค.-19 ก.ค.64) 1)จำนวนประชากร 587 คน 2)จำนวนครัวเรือน 136 ครัวเรือน 3)มีจำนวน 4 คุ้ม 4)เป้าหมายการ x ray จำนวน 254 ราย - ตรวจปัสสาวะ 254 ราย - ผลบวก 8 ราย - ผู้ใช้ยาเสพติดแสดงตนเข้าร่วมบำบัด 4 ราย - สมัครใจเข้าร่วมบำบัดกับโครงการ 12 ราย . 🔑ต่อมาได้ดูกิจกรรมของเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต่อยอดและฝึกอาชีพให้เยาวชน มีดังนี้ - ตัดต่อกิ่งชำไม้ผล - เพาะเลี้ยงหมู - ทำเฟอร์นิเจอร์ - ปลูกต้นแคคตัส . 🔆จากนั้น ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ อาหารแห้ง , ข้าวสาร , น้ำดื่ม , หน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์กีฬา ให้ข้าราชการตำรวจ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1946178045558782/