ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ถนนมิตรภาพวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวัน...ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1949999605176626/