ภารกิจผู้บังคับบัญชา
งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ !!! . กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันพระใหญ่) 5 วัน ดังต่อไปนี้ . วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา . ขอย้ำเตือนถึงผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง . ** ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 24 ก.ค. 64 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 26 ก.ค.64 ** . หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ . สำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1950592461784007/