ภารกิจผู้บังคับบัญชา
กรณีเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ เพจเฟสบุ๊กของ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้โพสข้อความว่า "พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์ ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้ประสานการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่ ๓ ยี่ห้อ Astra Zeneca กับทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจแล้ว จำนวน ๑๑ นาย อาการผลข้างเคียงไม่มี" ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย นั้น . ตำรวจภูธรภาค ๓ ขอชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและประชาชนผู้ติดเชื้อในบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในภาวะวิกฤติโดยไม่มียานพาหนะรับและส่งตัวเพื่อได้รับการรักษายังสถานพยาบาล และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการเร่งด่วน จึงให้แต่ละสถานีตำรวจสำรวจสถานภาพยานพาหนะประจำหน่วยและตำรวจที่ต้องทำหน้าที่พลขับยานพาหนะที่มีจิตอาสาเพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) เมื่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีความต้องการขอรับการสนับสนุน . ซึ่ง พ.ต.อ.สุเอกฯ ได้ชี้แจงสถานการณ์และเหตุผลความจำเป็นที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในภารกิจนี้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ปรากฏว่า มีตำรวจที่อาสาปฏิบัติภารกิจนี้ จำนวน ๑๑ นาย จึงได้แจ้งให้สาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทราบ ทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมวัคซีนมาฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง ๑๑ คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพลขับยานพาหนะรับและส่งตัวผู้ติดเชื้อเพื่อไปส่งสถานพยาบาลต่างๆและหากต้องไปรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมาส่งที่บ้านใน จว.บุรีรัมย์ ก็พร้อมปฏิบัติในทันทีเมื่อได้รับการประสานแจ้งที่สถานีตำรวจที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1950820548427865/