ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประเด็นตามที่ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๔ สั่งการให้ ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รายงานข้อเท็จจริง กรณีกระแสสื่อออนไลน์สอบถามและกล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนหรือความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ในลักษณะไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐ นั้น . สื่อ-สร้าง-สาร ภ.๓ ขอชี้แจงว่า พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์ ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ได้ทำหนังสือรายงานข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๔ เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ได้ประสานขอความร่วมมือให้ช่วยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีจิตอาสาขับรถยนต์รับส่งผู้ติดเชื้อเพื่อไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆที่จัดเตรียมไว้และรับส่งผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมารักษาโรคต่อที่ จว.บุรีรัมย์ . โดย พ.ต.อ.สุเอกฯ ได้ให้ความร่วมมือและอธิบายชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดทราบและเข้าใจภารกิจนี้เป็นอย่างดีแล้ว ผลปรากฏว่า มีตำรวจที่มีจิตอาสาขับรถยนต์รับส่ง ผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑๑ นาย จึงได้แจ้งให้ทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ทราบ . ต่อมาวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔ สาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ พร้อมวัคซีนมาฉีดเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๑๑ นาย ที่ถือเป็นบุคลากรหรือผู้ให้บริการด่านหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ที่ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ . สำหรับในพื้นที่ของ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ มีเจ้าพนักงานตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่มีจิตอาสาดูแลบริการผู้ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการด่านหน้าตามนโยบายของรัฐบาลและทั้งหมดก็ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม ๓ แล้วเช่นกันที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1951578365018750/