ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (27 ก.ค.64) เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.ยศนันท์ ชมบุญ รอง ผบก.อก.ภ.3, ผกก.ฝอ.1 - 6 บก.อก.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง . เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมาย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม และมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และ ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference ณ ที่ตั้งหน่วย . ในส่วนของ ภ.3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 อาคาร บก.อก.ภ.3 โดยมี ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.3 และ หน.สภ. ทุกแห่งในสังกัด ภ.3 เฝ้าฟังการประชุมฯ ณ ที่ตั้งหน่วยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1952402141603039/