ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พบการกระทำในลักษณะดังกล่าว... ...สามารถโทรแจ้ง 191 ได้ทันทีครับ...ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1989499081226678/