ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พิธีการมอบประกาศเกียรติคุณในวาระเกษียณอายุราชการและประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครราชสีมา, บก.อก.ภ.3, บก.สส.ภ.3, บก.กค.ภ.3 และ ศฝร.ภ.3 . วันนี้ (21 ก.ย.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.3, ผบก.อก.ภ.3, ผบก.สส.ภ.3, ผบก.กค.ภ.3, ผบก.ศฝร.ภ.3, ผกก. ในสังกัด ภ.จว.นครราชสีมา, บก.อก.ภ.3, บก.สส.ภ.3, บก.กค.ภ.3 และ ศฝร.ภ.3 ร่วมพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณในวาระเกษียณอายุราชการและประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครราชสีมา, บก.อก.ภ.3, บก.สส.ภ.3, บก.กค.ภ.3 และ ศฝร.ภ.3 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 . โดยการประชุมได้มีพิธีการมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ, พิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวาระเกษียณอายุราชการ และพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในห้วงที่ผ่านมา และการจับกุมในคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1995829003927019/