ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดสวนสุขภาพและห้องออกกำลังกายตำรวจภูธรภาค 3 สร้างกระบวนการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การทำงานราชการให้มีประสิทธิภาพ . วันนี้ (21 ก.ย.64) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.3, ผบก.อก.ภ.3, ผบก.สส.ภ.3, ผบก.กค.ภ.3 และผบก.ศฝร.ภ.3 ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพและห้องออกกำลังกายตำรวจภูธรภาค 3 ณ สวนสุขภาพตำรวจภูธรภาค 3 . วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในการใช้สวนสุขภาพตำรวจภูธรภาค 3 เป็นสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กร โดยมุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ออกกำลังกายมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเกิดโรค ข้าราชการตำรวจมีเวทีจัดทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อขยายพื้นที่ ขยายกลุ่มเป้าหมาย และสร้างกระบวนการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การทำงานราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/1995843687258884/