ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชุมมอบนโยบายบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 . วันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง ผบช. ภ.3, พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ รอง ผบช.ภ.3, ผบก.ในสังกัด ภ.3 และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบริหารราชการ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร บก.อก.ภ.3 . ในส่วนของ รอง ผบก.บก./ภ.จว.ในสังกัด ภ.3, ผกก.ฝอ.บก./ภ.จว.ในสังกัด ภ.3, ผกก.สส.ภ.จว., ผกก.ในสังกัด บก.สส.ภ.3 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ที่ตั้งหน่วย และ หน.สภ. พร้อมทั้งหัวหน้าสายงานของ สภ. เฝ้าฟังการประชุม ณ ที่ตั้งที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2008108736032379/