ภารกิจผู้บังคับบัญชา
“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัย เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 ทั่วประเทศ ยึดหลักสืบสานประเพณี ตามวิถี New Normal” . 3 ห้าม 3 ไม่ 3 ควร . 3 ห้าม คือ 1. ห้ามเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โคมลอย ในลักษณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรืออาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร 3. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ในขณะขับขี่ หรือโดยสาร หรือบนรถ . 3 ไม่ คือ 1. ไม่ควรแต่งกายล่อแหลมต่อมิจฉาชีพ 2. ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานตามลำพัง 3. ไม่ควรไปเที่ยวในสถานที่อโคจร มั่วสุม . 3 ควร คือ 1. ควรระมัดระวังการใช้บริการโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยเฉพาะในที่ที่มีคนจำนวนมาก 2. ควรกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกล่อลวงไปในทางมิชอบ 3. ควรรื่นเริง บนพื้นฐานของการสืบสานประเพณีไทย . นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่จะออกมาร่วมงาน โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เว้นระยะห่างทางสังคม ตามวิถีชีวิต “New Normal” ปฏิบัติตามมาตรการการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด . ทั้งนี้ หากพบเห็นเหตุ สิ่งของ หรือบุคคลต้องสงสัยที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย และเป็นอันตรายสามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 1599 และ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2043398685836717/