ภารกิจผู้บังคับบัญชา
❌❌❌ ลอยกระทงคืนนี้ ไม่ยิงปืนขึ้นฟ้านะครับ ❌❌❌ . กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ยิงปืนขึ้นฟ้า อาจมีโทษหนักหลายข้อหา เสี่ยงโทษจำคุกถึง 10 ปี . การยิงปืนขึ้นฟ้าเพียงอย่างเดียว อาจเป็นความผิดหลายข้อหาหากเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดกรณียกเว้นไว้ เช่น เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยความคึกคะนอง หรือ ยิงปืนในเทศกาลปีใหม่ อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมชน . หากกระสุนที่ยิงขึ้นฟ้านั้นตกลงมาถูกผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต อาจต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาทด้วย . หากกระสุนที่ยิงขึ้นฟ้านั้นตกลงมาถูกผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส อาจต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาในข้อหาประมาทเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ . หากกระสุนที่ยิงขึ้นฟ้านั้นตกลงมาถูกผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ อาจต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องรับผิดในทางแพ่ง ถูกเรียกร้องค่าเสียหายได้ . ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 มาตรา 300 มาตรา 390 และมาตรา 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 72 ทวิที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2043519025824683/