ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชาสัมพันธ์ สัญจรปลอดภัยในเทศกาลลอยกระทง . ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2043524675824118/