ภารกิจผู้บังคับบัญชา
นักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564 จำนวน 6,599 อัตรา . รับสมัครระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค.64 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.orgที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2047364588773460/