ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รอง ผบช.ภ.3 ตรวจเยี่ยมกำชับการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจภูธรในสังกัด . วันนี้ (25 พ.ย.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รอง ผบช.ภ.3 เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.ขามทะเลสอ ภ.จว.นครราชสีมา พบ พ.ต.ท.กิตติมศักดิ์ เครือบุตร รอง ผกก.(สอบสวน),พ.ต.ต.กิตติ กลั่นผักแว่น สวป.สภ.ขามทะเลสอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขามทะเลสอ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้ . 1. กำชับข้าราชการตำรวจทุกนายยึดถือร่วมกันและนำปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ผบ.ตร. ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา”และ วิสัยทัศน์ ผบช.ภ.3 “รักษาความปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม นำสมัยเทคโนโลยี เข้าถึงประชาชน” 2. ให้ความสำคัญในการพัฒนาสถานีตำรวจ การยกระดับการบริการประชาชน พร้อมบริการประชาชน แบบ One stop service พร้อมทั้งฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้อยู่ในระเบียบวินัยแต่งเครื่องแบบและตัดผมตามระเบียบ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตอาสาพร้อมใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเน้นให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ทั้งท่าบุคคลมือเปล่า และประกอบอาวุธ ตลอดจนการฝึกยุทธวิธีตำรวจ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ 3. ให้ผู้บังคับบัญชากำชับเรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 37 และมีการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีกระสุน อย่างน้อย 1 อัตรายิง, หมวกสายตรวจติดกล้อง ให้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ทั้งด้านราชการและส่วนตัว ด้านความเป็นอยู่ ทุกข์สุข เอาใจใส่ แก้ไขปัญหาโดยทันที อย่าให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตจนแก้ไขไม่ได้ 5. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนการกระทำความผิดวินัย กรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง พนักงานราชการกระทำผิดวินัย ประพฤติมิชอบ หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ 6. กำชับงานด้านการสืบสวน เน้นการสืบสวนเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ การเข้าที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่สืบสวน ต้องรีบไปที่เกิดเหตุร่วมกับฝ่ายสอบสวน รักษาสถานที่เกิดเหตุ วัตถุพยาน ตรวจเก็บพยานหลักฐานด้วยความระมัดระวัง หมั่นตรวจกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ใช้งานไดด้เสมอ 7. กำชับงานด้านการสอบสวนให้ ผกก.,รอง ผกก.,หน.งานสอบสวน ตรวจตรา ตรวจสอบ และเร่งรัดการสอบสวนตามคำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56 และกำชับให้พนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนโดยเคร่งครัด อีกทั้งให้ตรวจสอบคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 8.ให้ลงข้อมูลตามระบบ Crimes ให้ครบถ้วนมีข้อมูลที่ทันสมัย การถอนหมายจับให้หัวหน้าสถานีหมั่นตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 9. การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษและสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความคดีและดำเนินการตามแนวทางคำสั่ง ตร. ที่ 287/2564 ลง 18 มิ.ย. 64 10. ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเคร่งครัด 11. ให้ยึดถือระเบียบคำสั่งข้อกฎหมาย ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2048267978683121/