ภารกิจผู้บังคับบัญชา
บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ต่างรู้สึกตื่นเต้น ภาคภูมิใจ ปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งหลายคนถือเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล และถือเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของชีวิต โดยบัณฑิตทุกคนพร้อมจะนำแนวคิด และความรู้ที่ได้รับศึกษามา ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2199064363603481/