ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ต่างรู้สึกมีความสุข ดีใจ ปลื้มปิติใจ และภูมิใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี โดยทุกคนจะน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ไปใช้ในชีวิตประตำวัน และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2199082700268314/