ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๖ มิ.ย. ๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๓ ประธาน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายของ ภ.๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และประเมินผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร(พ.ต.ก.) ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรภาค ๓