ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 . วันนี้ ( 18 ก.ค. 2565 ) พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 /ผอ.ศอ.ปส.ภ.3 . ตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 สภ.ศรีเมืองใหม่ หมู่บ้านสำโรง พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ . โดยมี พ.ต.อ.สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม ผกก.สภ.ศรีเมืองใหม่,นาย สากล บุญอาสา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีเมืองใหม่, นาย คูณ คำวัน นายก อบต.สงยาง,นายแพทย์ ณัฐนนท์ พีระภานุรักษ์ ผอ.รพ.ศรีเมืองใหม่,นาย ชัยณรงค์ สุวรรณกุฏ สาธารณสุข อ.ศรีเมืองใหม่ , นาย สมัย บุญฮึบ กำนัน ต.สงยาง ,และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การตรวจเยี่ยมและต้อนรับ ณ บ้านสำโรง ม.7 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี . เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 สภ.ปทุมราชวงศา หมู่บ้าน หนองไฮน้อย . โดยมี พ.ต.อ.นิติธร แสงย้อย ผกก.สภ.ปทุมราชวงศา,นาย นิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา , นาย อารีย์ สว่างเนตร นาย ยกเทศมนตรีตำบลหนองข่า,นาย เสถียร บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา , นาย วาริช วงศ์จันทร์ ผอ.รพ.สต.หนองไฮน้อย,นาย ปกรณ์ วระพันธ์ ปลัดอำเภอ,นาย ศักรินทร์ คุณแรง กำนันตำบลหนองข่า ,นาย ศักดิ์ระพี แสงโท ผู้ใหญ่บ้านหนองไฮน้อย จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การตรวจเยี่ยมและต้อนรับ ณ หมู่บ้านหนองไฮน้อย ม.6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จว.อำนาจเจริญ . เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 สภ.เลิงนกทา หมู่บ้านศรีเจริญชัยพร้อมมอบเงินสนับสนุน . โดยมี พ.ต.อ.การณ์กิตตณ์ เสนาะวรานนท์ผกก.สภ.เลิงนกทา,นาย สุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา , นาย สุภีร์ ผ่านเมือง นายกเทศมนตรีตำบลสวาท,นาย ศิริชัย กุทอง ผู้ใญ่บ้านศรีเจริญชัย นาง นริขรา โครตประทุม พยาบาลวิชาชีพ รพร.เลิงนกทา และจนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การตรวจเยี่ยมและต้อนรับ ณ บ้านเจริญชัย หมู่ 14 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จว.ยโสธรที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2234029353440315/