ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร . #หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ลดความเร็วหน้าโรงเรียน/ชุมชน #สวมหมวกนิรภัย . ความดีที่คุณทำได้ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน . ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และ สสส.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2235297803313470/