ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๒๗ ก.ค. ๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๓ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค๓ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการร่วมใจ ทำความดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยตรวจเยี่ยม แนะนำ และให้กำลังใจ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๓(ส่วนกลาง) ภ.จว.นครราชสีมา และ นสต. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องอเนกประสงค์ ศฝร.ภ.๓