ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รอง จตช. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ . วันนี้ ( 3 ส.ค. 2565 ) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว รอง ผบก.อก.ภ.3, พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ รอง ผบก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ รอดนวล ผกก.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง . เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ . โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2246049975571586/