ภารกิจผู้บังคับบัญชา
🚨วันนี้ (3 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. โดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ ผอ.ศอ.ปส.ตร. มอบหมายให้ 🚨พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. / รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ”โครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 . พร้อมด้วย พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ที่ปรึกษาวิทยากรชุมชนยั่งยืน, พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา . ณ บ้านโคกกระเบื้อง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา . โครงการนี้ ถือเป็นโครงการฯ ด้านการป้องกันยาเสพติดที่ ตร.ให้ความสำคัญ และเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อบังเกิดผลดีต่อสังคม คือ ความสงบสุข ปลอดภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป . 🚨ผลการปฏิบัติ ภ.3 ได้รายงานถึงความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการ ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ -มีประชากรในพื้นที่โครงการ จำนวน 129,475 คน -เป้าหมายการ x-ray ในชุมชน จำนวน 65,788 คน -ผลการเข้า x-ray จำนวน 65,788 คน (100%) -มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,520 คน -ผู้เข้าร่วมบำบัดคิดเป็น ร้อยละ 3.83 ของจำนวนประชากร 📌แต่ละ ภ.จว.ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ -ภ.จว.ชัยภูมิ ได้รับสนับสนุน จาก เทศบาล,อบต. จำนวน 147,500 บาท -ภ.จว.นครราชสีมา ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 987,200 บาท -ภ.จว.ศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ศรีสะเกษ สภ.ละ 20,000 บาท รวม 640,000 บาท และยังได้รับการบรรจุงบประมาณของจังหวัดในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,520,000 บาท -ภ.จว.สุรินทร์ ได้รับสนับสนุน จาก อบต. จำนวน 203,107 บาท -ภ.จว.อำนาจเจริญ ได้รับสนับสนุน จากเทศบาล และ กต.ตร. จำนวน 115,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน จำนวน 3,615,807 บาทที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2246261572217093/