ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ขอเชิญชมพิธีเปิดโครงการประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/7817080641666649/ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/2248578201985430/