ภารกิจผู้บังคับบัญชา
🟥สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ไม่มีบัญชี LINE หากพบเห็น ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพ 🟥สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ใช้คำย่อ "สภ.เมืองอุบลราชธานี" เท่านั้น เขียนนอกเหนือจากนี้ ผิด ❌ตัวอย่างที่ผิด เช่น ส.ภ.อุบลราชธานี 🟥จุดมุ่งหมายของมิจฉาชีพ คือหลอกลวงให้ท่านโอนเงิน ให้ท่านหยุดตั้งสติ ❌อย่ากลัว ❌อย่าโอน #เตือนภัยมิจฉาชีพที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/459340179563947/posts/460384746126157