ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เพจ “ เช็คด่านอุบลวันนี้ ” ได้เผยแพร่ข้อความโดยกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี นำโดย พ.ต.ต.ไพศาล ศุภโกศล สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี ยักยอกเงินค่าปรับ นั้น . ภ.๓ ได้สั่งการให้ ภ.จว.อุบลราชธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และ ภ.จว.อุบลราชธานี ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๑๘(อบ).๑๖/๕๕๓๖ รายงานผลการดำเนินการ สรุปความได้ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า พ.ต.ท.ไพศาล ศุภโกศล สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยชอบแล้ว ประกอบกับได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟชบุ๊กชื่อ สมฤดี สุขสมหวัง และพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของบุคคลผู้ใช้ชื่อดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลในสารบบทะเบียนราษฎร จึงไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะนำมาใช้อ้างใช้สนับสนุนข้อร้องเรียนดังกล่าวที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/459340179563947/posts/460393346125297