ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ . วันนี้ (14 ก.ย.65) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3/รรท.ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.จว.ศรีสะเกษ พบ พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุรพงษ์ วรพิมพ์รัตน์ รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.ศราวุธ คำน้อย รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.เสกสรรค์ อุทโท. รอง ผกก. (หน.สอบสวน) และ ข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ ปกติ จึงได้ตรวจเยี่ยม ประชุมและกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ . 1. มีความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราปราบอาชญากรรม และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามยุทธวิธี จัดทำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ 2. อำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การรับแจ้งเหตุ ดำเนินการสอบสวนตามมาตรการควบคุมและตรวจสอบการทำสำนวนการสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 419 ลง 1 ก.ค.2556 อำนวยความสะดวก บริการประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อย อธิบายขั้นตอนให้ประชาชนเข้าใจในกระบวนการสอบสวน 3. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ ตำรวจภูธรภาค 3 ขับขี่ปลอกภัย 365 วัน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ อบถ. เพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ 4. เตรียมความพร้อมกำลังพล ตำรวจ จิตอาสา วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ หากเกิดกรณีฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 5. การบังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ตามลำดับชั้น การบริหารจัดการของ ผกก./หน.สภ. การสั่งการ ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212 ลง 1 ต.ค.2537 . ทั้งนี้ได้มอบเครื่องทำนำ้เย็นให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ประโยชน์ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/459340179563947/posts/464503739047591