ภารกิจผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนกาสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และเครือข่ายสร้างการเรียนรู้เด็กและเยาวชน โดย กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มกิ่งก้านใบ กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์ และกลุ่มเฉพาะกิจเธียเตอร์ ขอเชิญครูประถมศึกษาร่วมการอบรมหลักสูตร “ครูสอนเด็กเล่น-พนัน” (ครูสอน เด็กเล่น เท่าทันการพนัน) . เนื้อหาการเรียนรู้ พร้อมรับเครื่องมือ เช่น นิทาน ละคร การ์ดเกมส์ บอร์ดเกมส์ และเครื่องมืออื่นๆ ... . • เด็กรู้จักพนันมากน้อยแค่ไหน? • อย่างไรที่เรียกว่า “การพนัน”? • ความจริงของการพนันคืออะไร? • รู้จักเจ้ามือ - รู้ใจผู้เล่นพนัน • เครื่องมือสอนเด็ก และเคล็ดลับการนำไปใช้ • การวางแผนและการจัดการการเงิน • การสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบวก . Concept : สอนให้เขาคิดเอง ตัดสินใจเอง เล่นเอง ได้เอง เสียเอง ผ่านกิจกรรม - เกม - ละคร – นิทาน และอื่น ๆ . เปิดรับทั้งหมด 4 รุ่น • 24-25 พฤศจิกายน จังหวัดนครราชสีมา สนใจติดต่อ คุณศรัทธา โทร081-7321412 • 15-16 ธันวาคม จังหวัดชลบุรี สนใจติดต่อที่ คุณทวีวัฒน์089-1427321 • 19-20 ธันวาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ สนใจติดต่อที่ คุณนิวัฒน์ 092-3199720 • 22-23 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อที่ คุณวศิณี 084093781 . #มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน #เครือข่ายสร้างการเรียนรู้เด็กและเยาวชนที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/459340179563947/posts/517466467084651