ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา และประชุมสรุปผลการตรวจ พร้อมมอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ . วันนี้ (13 ม.ค.66) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 พร้อมคณะ ฯ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. ของ สภ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา และประชุมสรุปผลการตรวจ ฯ พร้อมมอบนโยบาย และกำชับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. การดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ 2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ 3. การตรวจเยี่ยมประชาชนตามโครงการชุมชนยั่งยืน 4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนไซเบอร์ให้ประชาชนทราบถึงกลโกงมิจฉาชีพ 5. การฝึกประจำสัปดาห์ และจุดเน้นงานสอบสวน