ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของตำรวจภูธรภาค 3 . เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 มกราคม ที่ศาลาประชาคมบ้านคำขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 ,พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผบช.ภ.3 ,พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ,พ.ต.อ.ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผกก.สภ.วารินชำราบ ,นายกัณตพล สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ . สำหรับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ พื้นที่ตำบลคำขวาง ได้กำหนดดำเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2566 โดยสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จะขับเคลื่อนโครงการร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน กรรมการคุ้มและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ในอันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมทั้งภายในและรอบชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีกระบวนในการป้องกัน แก้ไข และการดูแลผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ . โครงการนี้ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบการดำเนินงานชุมชนการเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ส่งคืนลูกหลาน ส่งคืนคนดีให้กับชุมชนได้ต่อไป . พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เดินทางมาประชุมและถือโอกาสมาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ของบประมาณที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และสาธารณสุข ที่จะเอาชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาร่วมกันแก้ไขปัญหา เอาผู้เสพกลับมาเป็นคนดีสู่สังคม ในปีนี้เราจะมีสถานีตำรวจ 1 ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการ ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว