ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ระบบตัดคะแนนคืออะไรเมื่อทำผิดกฎหมายจราจร ผู้ขับขี่ทุกคนต้องศึกษาและทำความเข้าใจ https://www.facebook.com/nmpp.police/posts/pfbid0GKBSN9FeDvNC5FktDztww2g72XjsoQCRKogerShpqFC9ziEnL2P3WwS4mVmsQwuGl