ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ผบ.ตร. ห่วงใยประชาชน วางมาตรการรักษาความปลอดภัย ดูแลการจราจรช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2566 เตือนประชาชนระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย กำชับตำรวจ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรและอาชีพ . เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึง มาตรการการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 ว่า . พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่คนไทยเชื้อสายจีนจะออกมาจับจ่ายใช้สอย, ทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เดินทางไปเยี่ยมญาติ และท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน จากกลุ่มมิจฉาชีพ และอันตรายจากอัคคีภัย รวมทั้งปัญหาการจราจร . ผบ.ตร. จึงได้กำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันปราบปรามการก่อเหตุอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ และการอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่พี่น้องประชาชน กำชับสายตรวจและฝ่ายสืบสวนเพิ่มความเข้มออกตรวจตราตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เฝ้าระวังคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ตามตลาดที่จำหน่ายสินค้าเพื่อนำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ และเฝ้าระวังเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามธนาคาร, ร้านทอง, ร้านอัญมณี, ร้านสะดวกซื้อ, โรงทาน และสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ . รวมทั้งกลุ่มมิจฉาชีพที่จะหลอกหลวงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์ ส่วนประชาชนที่จะเดินทางไปเที่ยว เยี่ยมญาติ ให้ประชาสัมพันธ์การฝากบ้านไว้กับตำรวจเพื่อความปลอดภัย เฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ อัคคีภัยต่าง ๆ ในการไหว้บรรพบุรุษ จุดธูปเทียน เผากระดาษตามความเชื่อ . โดยมีการทำแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมเหตุในพื้นที่เสี่ยง ชุมชนหนาแน่น โดยประสานงานกับหน่วยเกี่ยวข้อง ให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเอกสารคนเข้าเมือง บุคคลต้องห้ามขึ้น Blacklist และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการดูแลอำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมือง . สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการสื่อสาร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณที่ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ มีการจัดเตรียมเส้นทางรองรับการจราจรที่หนาแน่น ไม่ให้มีผลกระทบต่อการจราจรบนเส้นทางหลัก . โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า “ผบ.ตร. กำชับห้ามข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบในวันตรุษจีน โดยระมัดระวังการปฏิบัติที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและอาชีพ โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับลงไปตรวจตรา กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด . สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน โปรดระมัดระวังการหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการแอบอ้างในรูปแบบต่าง ๆ และขอความร่วมมือใช้ความระมัดระวังในการจุดธูปเทียน และการเผากระดาษ ควรดูแลจนไฟมอดดับเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการจุดประทัด ดอกไม้เพลิง ในลักษณะที่อาจก่ออันตรายและสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น หากจะเดินทางไปเที่ยว หรือเยี่ยมญาติต่างจังหวัด สามารถฝากบ้านไว้ตามโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้ . นอกจากนี้ต้องการขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุ สามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง” . 6 มาตรการของ ผบ.ตร. ช่วงเทศกาลตรุษจีน . 1. ให้ตำรวจสายตรวจ ฝ่ายสืบสวนเพิ่มความเข้ม ออกตรวจตามสถานที่ท่องเที่ยว เฝ้าระวังเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ตามตลาดที่จำหน่ายสินค้าประกอบพิธีไหว้ และเฝ้าระวังเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามธนาคาร ร้านทอง - ​อัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทาน สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ 2. เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์ 3. เชิญชวนประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจ หากเดินทางไปเที่ยว เยี่ยมญาติให้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อความปลอดภัย 4. เฝ้าระวังอัคคีภัย จากการ จุดธูปเทียน เผากระดาษ โดยทำแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมเหตุในพื้นที่เสี่ยง ชุมชนที่มีความหนาแน่น 5. ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจเข้ม พร้อมบริการดูแลอำนวยความสะดวกพิธีการเข้าเมือง เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเอกสารคนเข้าเมือง บุคคลต้องห้าม ขึ้น Blacklist และจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อบริการพิธีการเข้าเมือง 6. พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการสื่อสาร เตรียมเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณที่ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว หรือกราบไหว้บรรพบุรุษ . #ตรุษจีน2566 #มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ #policeofficial #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ