ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ ( ๒๔ ม.ค.๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบช.ฯ, พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.๓, พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ รอง ผบช.ภ.๓, พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.๓, พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย รอง ผบช.ภ.๓, พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.๓, ผบก.ในสังกัด ภ.๓, รอง ผบก.ในสังกัด ภ.๓, ผกก. , สวญ , สว.หน.สภ.ในสังกัด ภ.๓ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค ๓ ประจำเดือน ม.ค. ๖๖ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ชั้น ๒ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๓ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ ๑. ข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มีผลการปฏิบัติตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ๒. ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษในห้วงที่ผ่านมา