ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๓ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ ๕๓ ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึง ยศ ร.ต.อ. (กดต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.๓ พล.ต.ต.ณรงฤทธิ์ ด่านสุวรรณ ผบก.ศฝร.ภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสุระนารายณ์ ศฝร. ภ.๓